Menu

Nejstarší bibliotéky

0 Comment


Nejdůležitějším vynálezem, v oblasti vzdělávání, je bezesporu kniha.
A protože jich bylo, na světě, čím dál více, vynalezla se knihovna. Nemyslím tím jen ten kousek nábytku, který, dnes, tak trochu mizí z našich obýváků. Mám na mysli knihovnu, jakožto budovu plnou knih a různých jiných tisků a přístupnou veřejnosti.
vědecká knihovna
· Nejstarší zmínka o knihovně, pochází už z roku 1200 před naším
letopočtem a mohli se jí chlubit v, tehdy, vyspělé Sýrii.
· Tou největší, starověkou, a zřejmě i nejznámější, je knihovna Alexandrijská.

Vlastně by se mělo říci byla, protože po ní už není památky.
Nejprve částečně vyhořela a pak ji pomalu, ale jistě, likvidovala cizí vojska,
až se jim podařilo docela. Bylo v ní uschováno sedm set tisíc rukopisů. Je to
mnoho? Do největší knihovny novověku by vešla hned několikrát.

I knihovny a knihy mají svoje rekordy

· Tou největší je Knihovna Kongresu, která má sídlo ve Washingtonu, ve Spojených státech. Za svou existenci pojala neuvěřitelných sto padesát pět milionů knih, v čtyřech stech sedmdesáti jazycích. Zajímalo by mě, kolik je jich v češtině. Ovšem, jestli nemají Babičku a Švejka, tak u mě silně ztrácejí.

· Hned za ní se drží Britská knihovna, která má sídlo v Londýně a chybí jí na první místo pouhých pět milionů. Třeba to ještě dožene.

· Na třetím místě silně kulhá Knihovna města New York. Ta má přes padesát milionů tisků.

Když už jsme se zastavili v New Yorku, můžeme se podívat do nejmenší knihovny na světě. Ale pozor, vejde se do ní jen jeden čtenář a vybírat může z pouhých čtyřiceti knih. Byla založena, jako oáza klidu, pro stresované kolemjdoucí.
knihovna kongresu
Ještě bych ráda uvedla jedno prvenství. Víte, která kniha byla nejvíce krát ukradena? Bible. Jen by mě zajímalo, co udělá onen čtenář – zloděj, až si přečte sedmé přikázání.