Menu

Brněnský Invex již 10 let patří minulosti

0 Comment


V současné době (v roce 2018) je tomu tedy již deset let, co se v Brně na Invexu vystavovalo, prodávalo a nakupovalo naposledy. V letech 2009 a 2010 byl ještě Invex provozován, ovšem už jen jako konference oborových specialistů s názvem Invex Forum.
muž v přírodě

Historie Invexu sahá až do roku 1970, tehdy se tu výpočetní technika vystavovala jen velmi omezeně a teprve od roku 1991 byl Invex zaměřen na informační technologie. V 90. letech byl oblíbeným místem, kam proudily desítky tisíc lidí z různých koutů republiky. Na Invex se také pořádaly dokonce soukromé a podnikové autobusové zájezdy. V roce 1994 navštívil brněnský stánek Bill Gates a americký prezident Bill Clinton o něm prohlásil, že je to významný a zřejmě i největší veletržní počin svého druhu v zemích střední a východní Evropy.

I přes obrovský úspěch musel Invex skončit

Návštěvnost Invexu byla obrovská, v jeho počátcích po sametové revoluci čítala kolem 130 tisíc lidí. Zájemci o vystavované exponáty museli vystát dlouhé fronty a plocha výstaviště se proměnila v rozrýpané mraveniště. Dokonce se uvádí, že Invex byl po mezinárodním veletrhu CeBIT druhým nejvýznamnějším veletrhem v Evropě, tematicky zaměřeným na informatiku.
prarodiče

Dalo by se směle říci, že v 90. letech neexistoval snad nikdo, kdo by očekával, že by někdy Invex mohl zaniknout. Přesto se tak stalo, a to vlivem obrovského tempa rozvoje tohoto specifického oboru. Obory informatiky a výpočetní techniky se totiž začaly dělit do dalších odvětví a slovo „Informatika“ je dnes tak široký pojem, že by Invex nedokázal plně obsáhnout všechny její části. Vývoj informatiky můžeme přirovnat např. k lékařství. První lékaři měli odbornost všeobecnou, byli to první felčaři a ranhojiči od středověku až do první poloviny 20. století. Lidské poznání v oboru medicíny se pak rozdrobilo do jednotlivých oborů stomatologie, chirurgie, pediatrie, onkologie, gerontologie, ortopedie atd.