Menu

Betonové ploty v konkurenci stavebních materiálů klasického zdiva

0 Comment


V současné době se stále více objevují na veřejnosti varianty oplocení zhotovené z betonových prefabrikátů. Jsou to tenké panely vsazované do vyfrézovaných drážek sloupků, o rozměrech 50 x 200 cm. Skládají se do různých výšek, buď jako přízemní řada doplněná ocelovými komponenty či dřevěnými latěmi, anebo jako kompaktní betonový celek, vztyčený až do výšky dvou a půl metru.

kamenná zeď

Výhodou této technologie je především rychlost výstavby, nízké nároky na údržbu (prakticky žádné), přijatelný vzhled a zajištění vlastního soukromí.

Jak jsou na tom betonové ploty s cenou

A betonové ploty cena? Jde o levnější řešení zděného oplocení, jehož vlastnosti předčí dřevo i kov. Zdivo je totiž obvykle téměř bezúdržbové, má velmi dlouhou životnost, která v některých případech předčí i „životnost“ lidského organismu. Postavíte-li pevnou zeď z cihel, kamene, tvárnic či betonu, pravděpodobně se dožije vyššího věku, než vy.

Nebuďme ale tak necitliví a nesrovnávejme kompaktní materiály s námi, lidské buňky jsou přece jen náchylnější na mnoho vlivů, s nimiž se cihly ani beton nepotýkají, a soustřeďme se na to podstatné – na betonové ploty cenu montazmpc.cz a způsob výstavby:

květina na zdi

Vystavět cihlovou či kamennou zídku znamená začít hutnými základy. Musíte nechat provést ruční či strojní výkop prohlubně pro základovou desku (rýhu), o hloubce cca 50 – 80 cm v závislosti na výšce a materiálu zdiva. Tím se cena značně zvedne a zároveň budete vyžadovat delší časový úsek pro výstavbu. Zvolíte-li plot z betonových (tenkých) panelů vsazených do sloupků, bude nutné kopat výkop pouze pro sloupky, v dvoumetrových rozestupech, takže se tím výstavba výrazně zkrátí a zlevní. Dále jsou jednotlivé panely i sloupky cenově nastavené tak, aby ve srovnání s jinými materiály vycházely levněji. Je to i logické vzhledem k menší spotřebě betonu, když jsou desky tenké jen 4 cm, zatímco rozměry cihel, kamenů a tvárnic jsou mnohem větší.