Menu

Jak zjistíte přepočtem výši vaší dobírky?

0 Comment


Rádi byste věděli, kolik peněz z vaší výplaty přichází na váš účet a kolik na účet státu? Pak použijte naši kalkulačku čisté mzdy, kde bez větších znalostí, jen s naší nápovědou a návodem, všechny tyto informace zjistíte během chvilky. A to bez mučení.

Výpočet čisté mzdy je docela složitý, ne nadarmo se mzdové účetní proškolují a nejen na tuto specializaci, ale hlavně i na znalost zákonů, které se mzdou souvisejí.

Především váš zaměstnavatel zúčtuje vaši mzdu v hrubém, jindy se jí říká i brutto mzda. Stejnou brutto mzdu naleznete i na vašem mzdovém či platovém výměru anebo v pracovní smlouvě, je-li tam mzda uvedena.

česká měna

Neznamená to ale, že když máte například na hodinu 200 Kč hrubého, pak za průměrný počet hodin v měsíci, což je konstanta 163,05 hod. získáte mzdu 32.610, která přistane na vašem účtu. Nikoliv, mzdová účetní zúčtuje mzdu právě v hrubém a následně musí projít výpočtem, kdy se od této brutto mzdy odečítá pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na zdravotní pojištění a záloha na daň.

Všechny tyto položky putují do státního rozpočtu a na účty příslušných okresních správ sociálního zabezpečení, jednotlivých zdravotních pojišťoven a na příslušné finanční úřady, kde je firma zaregistrovaná k odvodu zálohové a srážkové dani.

Takže vaše mzda je „očesaná“ o povinné srážky a k dispozici na účtu budete mít už jen čistou nebo-li netto mzdu.

Nemusíte si ale lámat hlavu s kalkulačkou v ruce a tužkou a blokem v druhé ruce.

výpočet mzdy

Výpočet mzdy postup zjistíte tak, že kliknete na naši kalkulačku čisté mzdy zadejte požadované údaje a v cuku letu vám bude jasné, kolik budete brát a s jakou částkou můžete počítat a disponovat.

Nenechte se ale zmást pojmem superhrubá mzda – ta platila v loňském 2020 roce a od letošního 1. ledna 2021 byla novelou zákona o dani z příjmu zrušena. Změnil se styl výpočtu zálohy na daň a zaměstnanci tak obdrží vyšší čistou mzdu.