Menu

Proč je mezinárodní kamionová přeprava důležitá

0 Comment


Přeprava zboží a surovin z jedné strany kontinentu na druhou za pomoci kamionů je něco, co je dnes naprostou normou. A převáží se nejen trvanlivé věci, ale také potraviny. Dnes totiž dokážeme jejich uskladněním ve vhodné atmosféře jejich trvanlivost značně prodloužit. Výjimkou tedy na silnicích nejsou ani speciální chladící vozy.

Můžeme se ptát, proč je mezinárodní kamionová přeprava tak rozšířená. Nebylo by například letadlo rychlejší? Nebo vlak či loď levnější? Proč na silnicích potkáváme tolik kamionů? Odpověď na tuto otázku není jednoduchá.

kamion1

V zásadě se vždy vše vrací zpět k penězům. Zákazníci chtějí mít své zboží za co nejnižší cenu, zatímco prodejci se snaží snížit náklady na nejnižší možnou míru. To samozřejmě zahrnuje i náklady na dopravu zboží. Proto je jen logické, že bude volit ten nejlevnější způsob přepravy.

Avšak to není ani zdaleka vše, co je třeba zvážit. Na řadu přichází totiž také spolehlivost. Je totiž sice pěkné, pokud zaplatíte nízkou částku, avšak nebude mít jistotu, že objednané zboží dostane včas. Platí to zvláště v dnešní době, kdy jsou například dodávky do supermarketů plánovány na hodinu. Je tedy třeba, aby kromě nízké ceny byla zaručena i dostatečná spolehlivost.

kamion6

V neposlední řadě je pak potřeba se podívat na to, jak moc je celá přeprava složitá. Dejme tomu, například, že použijeme letadlo, vzhledem k tomu, že je nejrychlejší a rychlost samozřejmě hraje také podstatnou roli. Nejprve je tedy třeba dopravit zboží na letiště, kde bud odbaveno a naloženo na letadlo. Po přistání pak je nutné jej opět odbavit na celnici (vzhledem k poměrně přísným leteckým předpisům), naložit na nákladní automobil, který jej následně dopraví do cíle.

Jak je vidět, výše popsaný způsob je poměrně logisticky složitý a stačilo by, aby byl jeden článek v celém procesu zpožděn, a celý řetěz se zhroutí. To je zvláště špatné, pokud na něj navazuje další, například pokud má nákladní automobil další zastávky po cestě.

Jak je vidět, není to vůbec jednoduché. Proto je kamionová přeprava v současnosti tím nejlepším řešením.