Menu

Sídlo přímo virtuální

0 Comment


Jak spolu souvisí virtuální, počítačový svět a skutečná, fyzická adresa? Proč jsou oba tyto světy virtuální?

Virtuální sídlo je samozřejmě pouhá slovní hříčka. Ve skutečnosti nejde o žádnou virtualitu. Adresa sídla je naprosto skutečná a dá se říci, že s vaší firmou ji bude pojit řádně sepsaná a podepsaná smlouva. Sídlo zřejmě potřebujete proto, aby se tato adresa zanesla do obchodního rejstříku. To znamená, že vaše „Virtuální sídlo“ stvrdí svou pečeti i státní notář.

Virtuální adresa

Takže o co ve skutečnosti jde?

Pokud potřebujete někde umístit sídlo své zakládané, či kupované společnosti s ručením omezeným a nemáte jinou možnost, vyhledáte nějakou společnost, která má pronájem virtuálních sídel, tak říkajíc v popisu práce.

Ta společnost vlastní barák, nebo nějakou jinou nemovitost, kterou využívá k čemukoliv. Například virtuální sídlo Companiesandoffices vlastní nemovitosti na zajímavých adresách v Praze i v Brně. Toto je skutečnost, která je sama o sobě silná devíza. Mít sídlo na dobré adrese je prvoplánově zajímavá informace pro budoucí obchodní partnery. Určitě to o vaší společnosti vypoví více, než adresa někde uprostřed vyloučené lokality.

S takovou společností uzavřete smlouvu o pronájmu virtuálního sídla a na oplátku obdržíte, notářsky ověřený glejt, který přiložíte k zakládacím listinám své společnosti s ručením omezeným, který předložíte soudu. To bude zcela vyhovovat, vaše společnost bude zapsána v obchodním rejstříku se sídlem na této adrese.

Není to o penězích

Tím však výhody virtuálního sídla nekončí. Je jasné, že v případě, že budete mít adresu společnosti zapsanou v rejstříku, bude na tuto adresu směřována obchodní i jiná korespondence. Na své adrese, nebudete mít jen tak nějakou bezednou skřínku na dopisy, ale vaše pošta bude formálně přijímána a vy o ni budete neprodleně informováni. V případě dohody, bude vaše pošta rovněž skenována a přeposílána e-mailem na vaši internetovou adresu.