Menu

Spor s firmou Diag Human trvá pětadvacet let

0 Comment


V březnu 1992 ministr zdravotnictví, napsal firmě Novo Nordisk, že nevyhrála výběrové řízení proto, že se spojila s firmou Conneco. Učinil tak poté, co se společnost pokusila nezákonně vyvézt ze země tuny metachalonu, látky, z níž lze vyrábět narkotika. Navíc i přes rozhodnutí ministerstva pokračovala v obchodu s krevní plasmou.
Roku 1995  Diag Human začal po státu vyžadovat ušlý zisk, který vznikl přerušením spolupráce s firmou Novo Nordisk. V roce 1996 se ministr Jan Stráský rozhodl pro smírčí řízení a s firmou podepsal rozhodčí smlouvu. V roce 1997 nárok firmy uznal rozhodčí senát a přezkumný senát to potvrdil. Firma nabídla ministerstvu smír. Byl odmítnut.
odběr krve
V roce 2000 ministerstvo zdravotnictví nabídlo smír a rozhodčí senát označil dopis za přiznání viny a za poškození dobrého jména nařídil státu vyplatit firmě 327 milionů korun. Souhlasil i přezkumný rozhodčí senát a vláda v lednu 2003 schválila uvolnění této sumy.
Tehdy se začala kauzou zabývat vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny.
O dva roky později Sněmovna schválila zprávu, kde mimo jiné konstatovala, že v roce 1996 udělal stát chybu, když předal spor arbitráži. Ministerstvo postupovalo chaoticky a korupce nebyla prokázána.
Arbitráž v roce 2008 přiznala Diag Human  náhradu škody 8,9 miliardy korun, která narůstá o úroky. Částka nebyla přijata a také vláda se proti výsledku odvolala. Přezkumný senát v r. 2014 určil, že veškeré právní kroky po r. 2002 jsou bez právních účinků.
V létě 2015 bylo oznámeno, že spor s firmou skončil ve prospěch státu s čímž opět Diag Humen nesouhlasí.
V roce 2018 ČR neuspěla s kasační stížností v Lucembursku u Nejvyššího soudu. Tato zahraniční jurisdikce dala za pravdu Čechošvýcarovi J. Šťávovi. Má oprávněné nároky, v nichž se domáhá o naplnění rozhodnutí české arbitráže z roku 2008.
krevní vaky
V současné době si Diag Human nárokuje 13,5 miliardy korun. Může zažádat o exekuci majetku České republiky až do této výše. Úrok každým dnem narůstá o 1,3 milionu korun.
Již vloni byly obstaveny vybrané české účty u 24 bank v Lucembursku. Zatím ČR o žádné peníze nepřišla a ministerstvo zdravotnictví říká, že Česko samozřejmě dělá patřičné kroky k ochraně svého majetku a zájmů.